Home Wie ben ik Indruk Achtergrond Contact

De naam Meer - talent in ontwikkeling

Het woord ‘Meer’ zegt al genoeg. Talenten willen meer. Meer uitdaging in het werk, meer begeleiding, meer aandacht, meer ontwikkelingsgelijken, meer leren en meer persoonlijke ontwikkeling.

Wie zijn die talenten? Plusklas Meer in Ede richt zich met name op (hoog)begaafde kinderen die de reguliere basisstof op de basisschool snel oppakken of al beheersen. Deze kinderen hebben echt behoefte aan uitdaging. Plusklas Meer richt zich ook op kinderen die vermoedelijk meer-of hoogbegaafdheid zijn, maar dat om één of andere reden niet laten zien.

Waarom een ∆? Het symbool ∆ staat voor de Griekse hoofdletter D (Delta) en betekent verandering of verschil. Met Meer wil ik het verschil maken voor kinderen. Ik streef ernaar om kinderen weer plezier te geven in het leren, in het naar school gaan. Ook hoop ik dat de kinderen een verandering ondergaan, waardoor ze weer lekker in hun vel komen te zitten.

De driehoek wordt in de literatuur ook veel gebruikt om bepaalde theorie omtrent hoogbegaafdheid inzichtelijk te maken.

De driehoek staat ook voor de relatie tussen de ouders, de school en het kind. Samen werken aan goed onderwijs aan uw kind.

De driehoek staat ook voor de natuurlijke behoefte aan relatie, autonomie en competentie. Als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte aan relatie (‘anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’), aan de behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en aan de behoefte aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’) is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren. Wordt hier door opvoeders (ook leraren!) tekortgedaan, dan kunnen taakhoudings- en motivatieproblemen op school ontstaan.

De doelen van Meer

Leren heeft betrekking op drie aspecten. Het heeft te maken met pure kennis, met het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden en het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. Deze vaardigheden worden ook wel; leren denken, leren leren en leren leven genoemd.

Leren denken

Bij het leren denken gaat het om het ontwikkelen van en reflecteren op hogere denkvaardigheden. Bij hogere denkvaardigheden gaat het om kritisch leren denken, creatief zijn of een probleem oplossen (analytisch denken). Opdrachten die een beroep doen op de hogere denkvaardigheden prikkelen leerlingen om hun talenten verder te ontwikkelen. Bij dit niveau van denken is er een grote betrokkenheid van kinderen te zien.

Leren leren

Bij het leren leren gaat het om het verwerven van kennis. Door de manier waarop een onderwerp aangeboden wordt, leren de kinderen planning- en studievaardigheden ontwikkelen. Ook leren de kinderen leerdoelen voor zichzelf te stellen. Taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en motivatie zijn hierbij belangrijk. Door de juiste opdrachten aan te bieden krijgen de kinderen plezier in het leren. Ook het kunnen reflecteren op het eigen leergedrag is belangrijk, want er valt zo ontzettend veel te leren, ook (of juist) als het niet helemaal zo gegaan is als je had verwacht.

Leren leven

Bij leren leven gaat het om de sociaal emotionele kant van het leren. Bij het sociale aspect gaat het leren over het samenwerken met anderen. Bij het emotionele aspect gaat het over de persoonlijke beleving van de kennisverwerving en van de samenwerking met anderen. Een positief zelfconcept en weten wat je sterke en minder sterke kanten zijn en daar op een goede manier mee om kunnen gaan zijn voorwaarden om jezelf te blijven ontwikkelen.

Natuurlijk moet iedereen leren leven, maar (hoog)begaafde kinderen komen nog wel eens wat hobbels tegen bij het leren leven. Het is nog wel eens lastig voor (hoog)begaafde kinderen dat ze sneller denken dan de meeste kinderen om hen heen, dat ze anders denken en dat ze andere eisen stellen aan vriendschap, om enkele voorbeelden te noemen.

Groepen

Plusklas Meer richt zich met name op (hoog)begaafde kinderen die de reguliere basisstof op de basisschool snel oppakken of al beheersen. Deze kinderen hebben echt behoefte aan uitdaging. De groepen zullen uit maximaal 12 leerlingen bestaan.

In eerste instantie zijn er twee groepen. Bij voldoende aanmelding zullen er meer groepen gevormd worden.

Dag Tijdstip Groep Tarief
Dinsdagochtend 8.30-12.00 Groep 5, 6, 7, 8 30 euro per keer
1140 per jaar
Dinsdagmiddag 12.30-14.15 Groep 2, 3, 4 20 euro per keer
760 euro per jaar

Activiteiten

Samen leren

Plusklas Meer biedt verschillende cognitieve en uitdagende projecten aan. Tijdens het werken aan deze projecten worden de leerlingen geprikkeld om zelf op zoek te gaan naar oplossingen. Maar ook het samenwerken, het overleggen en ervaringen uitwisselen is een belangrijk onderdeel bij het werken aan projecten. Leerlingen werken aan hun eigen doelen met zelfgekozen materialen en middelen, ze leren een plan maken voor een langere tijd, doelen stellen, gericht aan de slag gaan, reflecteren. Doorzetten en afmaken wordt gestimuleerd en dat daar soms de nodige frustratie bij komt is heel gewoon.

Samen denken

De kinderen leren vraagstukken van verschillende kanten te bekijken. Daarbij wordt het verwoorden van je gedachten, het beargumenteren van je mening het out of the box denken en het creatief denken gestimuleerd. Ondersteunende activiteiten zijn bijvoorbeeld: filosoferen, debatteren, Mindset training, Habits of Mind.

Samen leven

Bij plusklas Meer werken we aan de sociale vaardigheden zoals samenwerken, het aangaan van vriendschappen en opkomen voor jezelf. Maar ook het omgaan met de eigen hoogbegaafdheid en de kenmerken die daarbij een rol kunnen spelen in de omgang met anderen komen aan bod. Door de omgang met ontwikkelingsgelijken leren de kinderen in een veilige omgeving van en met elkaar en kunnen ze zelfvertrouwen opbouwen. Plusklas Meer biedt activiteiten aan die helpen om het eigen zelfbeeld te ontwikkelen. Wie ben ik, hoe doe ik, waarom reageer ik zo, hoe denk ik, wat zijn mijn kwaliteiten. Ondersteunende materialen zijn bijvoorbeeld: Babbelspel, Kwink, Spiegel jezelf spel, Kinderkwaliteiten spel.

Locatie

Plusklas Meer gebruikt een lokaal van de Edese Montessorischool.

Professor Oudpark 4
Ede

Soms zijn vragen belangrijker dan antwoorden

Nancy Willard