Home Wie ben ik Indruk Achtergrond Contact

Welkom bij Meer

In het onderwijs kan het wel eens gebeuren dat talentvolle kinderen ondanks de inzet van leerkrachten vastlopen. Er is onvoldoende aandacht voor hen, of er wordt onvoldoende tegemoet gekomen aan hun educatieve behoeften. Meer - talent in ontwikkeling biedt hiervoor een oplossing.

Meer is een plusklas waar kinderen begeleid worden bij het ontwikkelen van hun talenten. Het is een plek waar deze talentvolle kinderen een keer per week ten volle hun potentie kunnen benutten. Meer is een plek waar deze kinderen zich thuis voelen, peers (ontwikkelingsgelijken) ontmoeten en hun eigen talent ontdekken. Een plek waar ze kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben.

Bij plusklas Meer vinden de kinderen uitdaging in het leren. Ze leren te denken te leren en te leven. Ze leren omgaan met elkaar, met frustraties, met doorzetten. Ze leren samen te werken en te leren van elkaar. Ook leren ze zichzelf kennen.

Meer is een externe plusklas in Ede voor (hoog)begaafde kinderen, vergelijkbaar met een bovenschoolse plusklas van een stichting.

Ik kan niemand iets leren, ik kan ze alleen laten denken

Socrates